траверса 1T0807093E
телевизор---1T0805588AD9B9 випуск з5/08по5/10